В ход е процедура по разширяване на EURES мрежата в България. Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор и определяне на организации за членове и партньори на EURES. Разширяването на EURES мрежата е възможност за различни категории организации, юридически лица, посредници по наемане на работа и др. да обогатят каталога от услугите си с такива в областта на трудовата мобилност, както и да участват в обмена на работни места и профили на търсещи работа лица. Основните ползи и перспективи пред потенциалните EURES членове и партньори са свързани с това, че:
ЕURES, чрез своята платформа, дава на своите партньори и членове неограничен достъп до огромен масив данни със свободни работни места и профили на търсещи работа лица на територията на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария;
ЕURES сътрудничи с мрежа от експерти в сферата на трудовата мобилност на територията на ЕС и ЕИП;
ЕURES осигурява достъп до развита техническа инфраструктура, която включва ползване на електронни (ICT) инструменти;
ЕURES предоставя специализирани EURES обучения, организирани от водещи обучителни компании под ръководството на ЕК;
ЕURES предоставя достъп до проекти, свързани с трансгранично сътрудничество в сферата на трудовата мобилност;
ЕURES осигурява общо подпомагане и съдействие от Националния координационен офис;
EURES мрежата създава условия за дългосрочно сътрудничество в регионални структури, установени в трансгранични региони между: регионалните, местните или националните служби по заетост; социалните партньори и други участници от държави членки.