Европейският съюз и Обединеното кралство са изправени пред сходни предизвикателства като измененията в климата и полицейското сътрудничество и могат да спечелят от намирането на общ подход по тези теми.

Приетото споразумение за оттегляне уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на Лондон, както и контрола по границите, особено тази между Обединеното кралство и Ирландия. Клаузите на споразумението трябва да бъдат изцяло приложени на практика.

Въпросите на бъдещото сътрудничество обаче бяха оставени за отделно споразумение, което в момента се договаря на базата на приетата и ратифицирана от двете страни политическа декларация.

Позицията на Парламента

В резолюция от 12 февруари депутатите призоваха за всеобхватно споразумение между Великобритания и ЕС, осигуряващо равнопоставени условия на конкуренция чрез поемане на стабилни ангажименти. Те също така изразиха надежда за постигане на съгласие в областта на риболова.

Председателят на контактната група на Парламента за отношенията с Великобритания Дейвид Макалистър заяви в изявление на 29 май: „Парламентът няма да даде съгласието си за споразумение, което не включва клаузи за равнопоставени условия на конкуренция, основни права, твърди изисквания за прилагане на договореностите и стабилна рамка за риболова“.

„Парламентът също така смята за критично важно пълното прилагане на с