Европейският съюз и Обединеното кралство са изправени пред сходни предизвикателства като измененията в климата и полицейското сътрудничество и могат да спечелят от намирането на общ подход по тези теми.

Приетото споразумение за оттегляне уреди важни проблеми като правата на гражданите на ЕС във Великобритания и на британците в ЕС, финансовите ангажименти на Лондон, както и контрола по границите, особено тази между Обединеното кралство и Ирландия. Клаузите на споразумението трябва да бъдат изцяло приложени на практика.

Въпросите на бъдещото сътрудничество обаче бяха оставени за отделно споразумение, което в момента се договаря на базата на приетата и ратифицирана от двете страни политическа декларация.

Позицията на Парламента

В резолюция от 12 февруари депутатите призоваха за всеобхватно споразумение между Великобритания и ЕС, осигуряващо равнопоставени условия на конкуренция чрез поемане на стабилни ангажименти. Те също така изразиха надежда за постигане на съгласие в областта на риболова.

Председателят на контактната група на Парламента за отношенията с Великобритания Дейвид Макалистър заяви в изявление на 29 май: „Парламентът няма да даде съгласието си за споразумение, което не включва клаузи за равнопоставени условия на конкуренция, основни права, твърди изисквания за прилагане на договореностите и стабилна рамка за риболова“.

„Парламентът също така смята за критично важно пълното прилагане на споразумението за оттегляне, което бе подписано от британския министър-председател“.

Членовете на парламентарните комисии по външна политика и търговия приеха на 12 юни проект за резолюция, подкрепяща позицията на ЕС в преговорите за бъдещите отношения. Парламентът ще гласува резолюция по темата на пленарното си заседание от 17 до 19 юни.

Гласуването в парламентарните комисии предшестваше срещата на 15 юни на британския премиер Борис Джонсън с председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и председателя на Парламента Давид Сасоли.

Какво ще покрива споразумението за бъдещите отношения

В договора за бъдещите отношения могат да влязат клаузи за търговията със стоки и услуги, опазването на околната среда, изследванията, образованието и други.

Ключов въпрос ще бъде условията и принципите на търговия между ЕС и Великобритания ‒ например, ще има ли мита, какви ще бъдат стандартите за търгуваните продукти, как ще се гарантират честни условия на конкуренция и защитата на основните права, как ще се сътрудничи в областта на риболова и как ще се разрешават евентуални спорове.

Гражданите и техните права

Правата на гражданите са гарантирани в споразумението за оттегляне. Гражданите на ЕС, живеещи във Великобритания, и британските граждани в ЕС имат право да останат да живеят и работят там, където са сега.

Тази тема ще остане ключова за Европейския парламент, например по отношение на свободата на придвижване и предоставянето на здравни грижи на гражданите на ЕС във Великобритания. Депутатите в ЕП следят внимателно за прилагането на постигнатите договорености.

Как ще се развият нещата във времето

Съгласно споразумението за оттегляне, до края на декември 2020 г. е в сила преходен период, в който Великобритания има достъп до единния пазар и трябва да спазва европейското законодателство, въпреки че вече не участва в определянето на правилата на ЕС.

Целта е преговорите за бъдещите отношения да бъдат приключени преди края на преходния период. Този период може да бъде удължен веднъж, но решението за това трябва да бъде взето преди 1 юли.

Ако не бъде постигнато споразумение до края на преходния период, Великобритания ще търгува с ЕС по правилата на Световната търговска организация.

Прочетете за мерките, които са взети за ограничаване на отрицателните последици от напускане без споразумение.

Как протичат преговорите

От страната на ЕС преговорите се водят от бившия еврокомисар Мишел Барние въз основа на политически насоки, приети от Европейския съвет. Г-н Барние водеше и преговорите по споразумението за оттегляне.

Депутатите имат възможност да изразяват позицията си по преговорите чрез резолюции. Парламентът е създал контактна група начело с председателя на комисията по външни работи Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), която осъществява връзка с Мишел Барние и координира работата с парламентарните комисии.

За да може да влезе в сила, всяко едно постигнато споразумение ще трябва да получи одобрението на Европейския парламент и на Съвета. За разлика от споразумението за оттегляне, възможно е споразумението за бъдещите отношения да изисква ратификация от националните парламенти, в случай че то засяга въпроси, в които отговорността за решенията е споделена между ЕС и държавите членки. Договорът ще трябва бъде одобрен и от страната на Великобритания.