На 25-27 февруари гражданският панел по въпросите на икономиката, образованието и цифровизацията ще заседава в Дъблин и ще представи своите препоръки за Конференцията за бъдещето на Европа.

Институтът по международни и европейски въпроси (IIEA) в Дъблин (Ирландия) ще бъде домакин на заключителната сесия на гражданския панел на тема „По-силна икономика, социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова трансформация“ в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. От 25 до 27 февруари двеста представители от всички държави членки, с различен профил и възраст ще вземат решение относно препоръките си за бъдещето на Европа.

Участниците ще изготвят препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург през септември 2021 г. и онлайн през ноември 2021 г., като ще се съсредоточат върху следните направления: работа в Европа, икономика за бъдещето, справедливо общество, образование в Европа, етична и приобщаваща демократизация на цифровизацията. Финализираните препоръки ще бъдат обсъдени на пленарното заседание на Конференцията, което ще се проведе на 11-12 март в Европейския парламент в Страсбург, Франция.

Цялата необходима информация, включително последния доклад за работата на този панел, можете да намерите на специалната уебстраница на Панел 1. Проектът на дневен ред е достъпен тук.

Заседанието ще се проведе в хибриден формат: с физически присъстващи членове, при пълно зачитане на мерките в областта на общественото здраве в Ирландия и онлайн, за да се гарантира, че всички членове на панела могат да участват.

Технически брифинг

На 22 февруари, вторник, от 11:00 ч. българско време в Европейската комисия ще се проведе технически брифинг с представители на общия секретариат на конференцията. Акредитираните журналисти могат да участват на място или онлайн. За допълнителна информация и за получаване на линк за дистанционно участие журналистите могат да се свържат с Sinead MEEHAN-VAN-DRUTEN на имейл адрес: Sinead.MEEHAN-VAN-DRUTEN@ec.europa.eu.

Как могат да бъдат проследени сесиите:

На живо

Акредитация и възможности за аудиовизуално отразяване

Журналистите, които желаят да присъстват на място, трябва да се регистрират на следния линк:

https://register.futureu.events/ereg/newreg.php?eventid=200228037&categoryid=201796265&t=c9f80e4845529b893979230644b41d62

За да имат достъп до сградата, където ще се проведе събитието, журналистите трябва да бъдат акредитирани (в държава – членка на ЕС, или в европейските институции).

Работно пространство за медиите ще бъде на разположение в следната сграда:

Пресконференция с Ги Верхофстад

В събота от 16.00 ч. местно време ще се проведе пресконференция с Ги Верхофстад (Renew, Белгия), в качеството му на съпредседател на изпълнителния съвет на Конференцията от Европейския парламент. Допълнителна информация относно събитието ще бъде предоставена в пресцентъра.

Контекст

На пленарното заседание на Конференцията на 21-22 януари беше направен преглед на препоръките, отправени от европейските граждански панели и националните граждански панели по въпросите „Европейска демокрация, ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“ и „Изменение на климата, околна среда и здравеопазване“.

Четирите европейски граждански панела вземат предвид приноса на гражданите от цяла Европа, събран в рамките на Многоезичната цифрова платформа, както и на подкрепата и презентациите на изтъкнати представители на академичните среди. Гражданите, участващи в панелите, са избрани на случаен принцип от независимо дружество за проучване на общественото мнение, като са използвани методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование.

Общо 80 представители на гражданските панели (по 20 от всеки панел, от които поне една трета са на възраст между 16 и 25 години) ще участват в пленарните сесии на Конференцията, където ще представят резултатите от своите обсъждания в рамките на съответния панел и ще ги дискутират с членове на ЕП, национални политици, европейски комисари и други представители на европейските институции и гражданското общество.

Източник: Европейски парламент