На пленарното заседание ще се направи преглед на 90-те препоръки на панелите „Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“ и „Изменение на климата, околна среда/здраве“, както и на свързаните с тях препоръки от националните граждански панели.

Членовете на двата европейски граждански панела, които до момента са финализирали своите препоръки и всеки от които се състои от 200 европейци от различни възрасти и с различен произход от всички държави членки, се срещнаха (лично и дистанционно), за да обсъдят и приемат препоръки относно предизвикателствата, пред които е изправена Европа в момента и в бъдеще. Панелът „Европейска демокрация/ценности, права, принципи на правовата държава, сигурност“ прие 39 препоръки на заключителната си сесия, организирана от Европейския университетски институт във Флоренция (Италия) през декември. През януари Колежът на Европа в Натолин, Варшава (Полша) беше домакин на панела „Изменение на климата, околна среда/здраве“, който финализира 51 препоръки в рамките на своята компетентност. Тези 90 препоръки ще бъдат представени и обсъдени на предстоящото пленарно заседание на конференцията на 21—22 януари в Европейския парламент в Страсбург (Франция), заедно със съответните препоръки от националните граждански панели.

Кога: петък, 21 януари — събота, 22 януари 2022 г. (включително подготвителни заседания, работни групи и заседания на политическите формации)

Къде: Европейския парламент в Страсбург, с физическо и дистанционно участие

По време на откриването на пленарното заседание на конференцията също така ще бъде отдадена почит към паметта на покойния председател на Европейския парламент Давид Сасоли, починал на 11 януари. Пълният дневен ред може да бъде намерен тук.

Контекст

На пленарните заседания на конференцията се обсъждат препоръките на националните и европейските граждански панели и информацията, събрана чрез многоезичната цифрова платформа, без предварително зададени очаквания. Въз основа на консенсус пленарното заседание ще представи своите предложения на Изпълнителния съвет, който ще изготви доклад в пълно сътрудничество и при пълна прозрачност с пленарното заседание. Панелите избраха 80 граждани (по 20 за всеки панел), които да ги представляват на пленарното заседание на конференцията. Тези представители заеха местата си по време на второто пленарно заседание на 23 октомври в Страсбург. Можете да намерите повече информация за състава, целта и работата на пленарната сесия и да изтеглите всички документи, свързани със заседанието следващия уикенд, на уебстраницата на пленарните заседания на конференцията.

Четирите европейски граждански панела са процес, ръководен от гражданите, и крайъгълен камък на Конференцията за бъдещето на Европа. По време на техните обсъждания се взема предвид приносът на гражданите, събран от цяла Европа чрез многоезичната цифрова платформа и чрез прояви, проведени в държавите членки, и подкрепен от презентации от изтъкнати представители на академичните среди и други експерти.

Всички европейци могат да продължат да допринасят за дебата чрез многоезичната цифрова платформа.

ЕЛЕКТРОННИ ПРЕПРАТКИ

Процес на Конференцията за бъдещето на Европа

Времева линия на Конференцията за бъдещето на Европа

Безплатни снимки, видео- и аудиоматериали от Мултимедийния център на Парламента

Източник: Европейската комисия