Брюксел, 20 септември 2019 r.

Днес повече от 100 партньори от публичния и частния сектор, чиято дейност е по протежение на цялата верига на стойността при пластмасите, ще подпишат декларацията на Алианса за кръгова употреба на пластмасите, който насърчава доброволните действия в подкрепа на един добре работещ пазар на рециклирани пластмаси в ЕС.

В декларацията се посочват начините, по които Алиансът ще постигне целта до 2025 г. десет милиона тона рециклирана пластмаса ежегодно да се използват за производството на нови продукти в Европа. Целта беше определена от Европейската комисия през 2018 г. в приетата от нея Стратегия за пластмасите като част от усилията за насърчаване на рециклирането на пластмаси в Европа.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, заяви: Приветствам горещо ангажимента на сектора да преосмисли начина, по който произвеждаме и използваме пластмаси. Ефикасното рециклиране на пластмасите ще ни осигури чиста планета и ще подкрепи борбата с изменението на климата, тъй като изкопаемите горива от производствения цикъл ще бъдат заместени от отпадъчната пластмаса.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП Елжбета Бенковска от своя страна заяви: Пред нас се разкрива възможността да превърнем нашата промишленост в световен лидер в рециклираните пластмаси. Трябва да се възползваме пълноценно от нея, за да съхраним околната среда, да създадем нови работни места в сектора и да запазим конкурентоспособността си.

В декларацията, която подписват малки и средни предприятия, големи корпорации, сдружения на бизнеса, стандартизатори, научноизследователски организации и местни и национални органи, е заложена целта за 10 милиона тона рециклирана пластмаса и се призовава за преминаване към нулеви пластмасови отпадъци в природата и към нулево депониране на пластмаси. В нея са предвидени конкретни действия за постигане на целта, включително:

  • подобряване на проектните решения на пластмасовите издели