Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com

Адина Вълян – еврокомисар по транспорта относно окончателното приемане на първия пакет за мобилност от ЕП

2020-07-10T15:30:27+03:00юли 10, 2020|Categories: Без категория|

Изявление на комисаря по транспорт Адина Вълян по повод окончателното приемане на първия пакет за мобилност от Европейския парламент:

„Социалните подобрения в първия пакет за мобилност са значителни и за тази цел приветствам вота на Парламента.

Комисията изразява съжаление, че новият набор от правила включва елементи, които евентуално не са в съответствие с амбициите на Европейския зелен пакт и с одобрението от Европейския съвет на целта за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 2050 г.

Това са задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици и ограниченията, наложени върху комбинираните транспортни операции. Тези мерки не бяха част от предложенията на Комисията, приети на 31 май 2017 г., и не бяха подложени на оценка на въздействието. Задължението за връщане на камиона може да доведе до неефективност в транспортната система и до увеличаване на ненужните емисии, замърсяване и задръствания, докато ограниченията по отношение на комбинирания транспорт биха могли да намалят неговата ефективност в подкрепа на мултимодалните товарни превози.

В момента оценяваме очакваното въздействие на тези два аспекта вър