Ние – посланиците от Средно училище „Христо Ботев“ град Карнобат, се обръщаме към всички училища от мрежата на училищата посланици на Европейския парламент в България и в Европа, както и към всички други училища, които желаят да се включат в една обща инициатива.
На 9 май, точно в 12,00 часа местно време, всички училища да изпратим към небето балони с цветовете на знамето на Европейския съюз като символ на мирното сътрудничество, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и солидарността между европейските нации и народи.
Качете снимка на инициативата в нашата страница във Фейсбук. Посланици на ЕП в СУ “Христо Ботев” гр.Карнобат, https://www.facebook.com/europoslanici/
Събраните снимки ще обединим в клип, който ще изпратим на Европейския парламент, за да изразим желанието си за мир в ЕВРОПА.
Молим Информационните бюра на Европейския парламент, евродепутатите и всички други заинтересовани да помогнат за разпространението на инициативата, за да могат да се включат повече училища и така да покажем още веднъж нашето „Единство в многообразието“!