Свържете се с нас на +359 887 740 105 и +359 899 871 199|europedirectshumen@gmail.com
Начало/405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа

405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа

2019-01-01T23:08:21+02:00декември 20, 2018|Categories: Без категория|

405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа

Доклад показва основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014—2020 г. Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети задължения по конкретни проекти. До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места. В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС.

До края на 2017 г. 15,3 милиона души — два пъти повече в сравнение с миналата година, са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови умения. 42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри здравни услуги.

Повече информация ще намерите в прикачения документ

Споделете новината. Изберете желаната платформа: