• Най-голямо увеличение на участието има в групите под 25 г. и 25-29 г.
  • Все повече хора вярват, че гласът им има значение
  • Състоянието на икономиката и околната среда са двата най-важни приоритета за гласоподавателите

Увеливеното участие на европейските изборите през 2019 г. се дължи на нарастване на участието на младите хора, според проучване на Евробарометър поръчано от Европейския парламент през юни.

Резултатите от проучването след изборите, което е едно от най-ясните публично достъпни количествени анализи след последните европейски избори, показва, че нарасналото участие в изборите се дължи най-вече на младото поколение в ЕС. По-конкретно, все повече млади граждани под 25 г. (+14 процентни пункта), както и групата от 25 до 39 г. (12 п. п.) гласуват в сравнение с предишните избори.

Общата избирателна активност на европейките избори беше 50.6%, най-високата от 1994 г. насам. 19 държави членки регистрираха покачване на избирателната активност спрямо 2014 г., най-вече Полша, Румъния, Испания, Австрия, Унгария и Германия, както и Словакия и Чехия, където избирателната активност е традиционно ниска. Същевременно избирателната активност се понижи само в 8 страни, но с по-малко от 3 процентни пункта.

„Значителното покачване на избирателната активност на европейските избори през м. май показва, че гражданите, най-вече младото поколение, оценяват демократичните си права и вярват, че Европейският съюз е по-силен, когато действа хармонично, за да отговори на техните тревоги“, отбеляза Давид Сасоли, председател на новоизбрания Парламент.

Брекзит също изигра роля, като 22% от респондентите споменават, че е имал влияние върху решението им да гласуват, поне „до някаква степен“.

Резултатите показват, че гласувалите в европейските избори през 2019 г. също са били мотивиран